English

.

Oferta - Usługi

Oferta handlowa

Nowości

W ostatnim czasie oferta firmy REKON Sp. z o.o. została poszerzona o produkty z zakresu analizy jakości energii elektrycznej dla sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia...czytaj więcej>>>

Współpraca :

Astat

A-Eberle

ZPUE Gliwice.

Centrum

LinkTech

Kompensacja Mocy Biernej

Urządzenia do kompensacji mocy biernej: baterie kondensatorów, kondensatory mocy, dławiki filtrujące, regulatory mocy biernej, styczniki kondensatorowe, i in.

kbrkbr

Kondensatory mocy niskiego napięcia

 • Technologia sucha
 • Moc od 2,5 do 37 kvar
 • Znamionowe napięcia kondensatorów 280, 440, 480, 525 lub 690 V
 • Zintegrowane rezystory rozładowcze
 • Zaciski zabezpieczone przed dotykiem
 • Wyłącznik ciśnieniowy dla każdej fazy
 • Gaz o wysokiej czystości; wolny od SF6-oraz od PCB
 • Wydłużona żywotność
kondensator
Znamionowe napięcie i częstotliwość Un = 280, 440, 480, 525 V lub 690 V, 50 / 60 Hz
Maksymalne dopuszczalne napięcie 1,0 x Un praca ciągła; 1,1 x Un 8 godzin/dzień; 1,15 x Un 30 minut/dzień; 1,2 x Un 200 x 5 minut; 1,3 x Un 200 x 1 minuta
Maksymalny dopuszczalny prąd roboczy 1,5 x In przy 0 - 15,9 kvar; 2,0 x In przy > 15,9 kvar
Maksymalny początkowy prąd rozruchu 400 x In
Tolerancja pojemności + / - 5%
Straty robocze < 0,25 W / kvar, bez rezystorów rozładowujących
Napięcie próby (zacisk-zacisk) 2,15 x Un (AC), 2 sek
Napięcie próby (zacisk-obudowa) <= 660V : 3000V (AC), 10 sek; > 660V: 6000V (AC), 10 sek
Oczekiwany czas eksploatacji 150.000 h
Kategoria temperatury otoczenia - 40... / 60
Maksymalna temperatura obudowy Maksymalnie 65°C przy pomiarze na szczycie obudowy
Chłodzenie Naturalne chłodzenie powietrzem (lub wymuszone)
Dopuszczalna wilgotność względna 95%
Maksymalna dopuszczalna wysokość nad poziomem morza 4000 m
Miejsce i pozycja instalacji Do instalacji wewnętrznych (wewnątrz budynków), w dowolnym położeniu
Montaż i uziemienie Trzpień gwintowany M12 na spodzie obudowy
Potrójny system bezpieczeństwa Sucha technologia, mechanizm samoregeneracji, wyłącznik ciśnieniowy dla każdej fazy. W sieciach niskiego napięcia mogą wystąpić niedopuszczalne przepięcia o wartości przekraczającej trzykrotną wartość napięcia znamionowego. Jeśli zjawisko takie spowoduje uszkodzenie folii dielektrycznej, zaczyna działać mechanizm samoregeneracji. Po zakończeniu jego działania, kondensator powraca do normalnej pracy. Zabezpieczenie ciśnieniowe zadziała wtedy, gdy zostanie przekroczona określona wartość ciśnienia wewnątrz obudowy kondensatora wskutek zadziałania mechanizmu samoregeneracji uszkodzonych fragmentów folii dielektrycznej. W takim przypadku pokrywa aluminiowej obudowy podniesie się powodując przerwanie połączenia. Bezpiecznik ciśnieniowy spowoduje odłączenie kondensatora od sieci zasilającej.
Obudowa Tłoczona z aluminium
Stopień ochrony IP 20
Dielektryk Folia z polipropylenu
Impregnacja Gaz o wysokiej czystości; wolny od SF6-oraz od PCB
Zaciski Zabezpieczone zaciski przed dotykiem
Rozładowywanie Rezystory rozładowujące na zewnątrz zacisków
Normy IEC 60831-1 + 2, EN 60831-1 + 2, VDE 0560-46 + 47

DŁAWIKI FILTRUJĄCE TYPU FKD

Baterie kondensatorów do poprawy współczynnika mocy pomagają oszczędzać energię elektryczną. Coraz szersze zastosowanie urządzeń energoelektronicznych, przetwornic częstotliwości, zasilaczy bezprzerwowych (UPS) itp. powoduje powstawanie harmonicznych w sieci elektroenergetycznej. Kondensatory mocy oraz transformatory zasilające tworzą obwód rezonansowy. Ich rezonans własny zawarty jest zwykle w przedziale częstotliwości od 150 do 500 Hz. W momencie wystąpienia rezonansu pojawiają się problemy takie jak przeciążenie kondensatorów, przeciążenie transformatorów oraz urządzeń przesyłowych, odkształcenie napięcia, wzmocnienie harmonicznych. Aby uniknąć wymienionych problemów związanych ze zjawiskiem rezonansu, kondensatory powinny być szeregowo łączone z dławikami filtrującymi. Częstotliwość własna rezonansu takiego układu musi być niższa od najniższej harmonicznej obecnej w sieci. Przy częstotliwościach wyższych od częstotliwości rezonansu własnego tego rodzaju połączenie szeregowe ma charakter indukcyjny i problem rezonansu nie zaistnieje. kondensator
Znamionowe napięcie i częstotliwość: UN= 400 V, 50 Hz
Częstotliwość rezonansowa układu szeregowego kondensatora i dławika: 189 Hz (wsp. tłumienia 7%)
Maksymalna wartość dopuszczalnego napięcia roboczego: 1,05 x UN (praca ciągła) 1,1 x UN (dla 8 h na dzień)
Maksymalna wartość dopuszczalnego przeciążenia prądowego: wysoka liniowość 1.75 x IN (praca ciągła)
Stopień ochrony: IP 00
Temperatura otoczenia: 60°C
Klasa temperaturowa: F
Zabezpieczenie temperaturowe: wyłącznik termiczny
Norma: zgodność z VDE 0550

Regulator mocy biernej

Mikroprocesorowy regulator mocy biernej MULTICOMP z serii Basic/Comfort może sterować pracą od 4 do 16 styczników kondensatorowych i/lub modułów tyrystorowych. Każdy stopień kondensatorowy posiada możliwość niezależnego programowania trybu pracy (automatyczny, ręczny) i czasu rozładowania kondensatora. Regulator mocy biernej MULTICOMP pracuje w układzie czterokwadrantowym tzn. przy pracy prądnicowej z przesyłem energii elektrycznej do sieci energetycznej bez problemu wykrywana jest i automatycznie kompensowana brakująca ilość mocy biernej. Ponadto, poszczególne stopnie kondensatorowe mogą być zawsze podłączane na żądanie (kompensacja podstawowa/kompensacja stała). Regulator niezależnie od głównego zadania kompensacji mocy biernej, a tym samym poprawy współczynnika mocy w instalacji elektrycznej do wymaganej wartości, realizuje wiele dodatkowych funkcji związanych z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania. Funkcja analizy parametrów sieci zasilającej i monitorowania wartości granicznych chroni kondensatory przed przepięciami, przetężeniami oraz nadmiernym przeciążeniem harmonicznymi. Dzięki zintegrowanemu wejściu temperaturowemu, monitorowana jest także temperatura otoczenia wewnątrz szafy baterii kondensatorów, a po przekroczeniu zadanej wartości załączane są przez styki przekaźnika wentylatory. kondensator
 • Inteligentne sterowanie pracą w układzie czterokwadrantowym
 • Swobodne programowanie mocy wszystkich stopni oraz czasów rozładowania kondensatora
 • 4 do 16 przekaźników do załączania stopni kondensatorowych
 • Sekwencja autooptymalizacji pracy z najmniejszą możliwą liczbą przełączeń – rozpoczynana od największego stopnia – bez kompensacji nadmiarowej
 • Tryb pracy ręcznej lub automatycznej, z wyświetlaniem stanu przełączania oraz nieprawidłowości funkcjonowania dla każdego stopnia
 • Brak stałych sekwencji przełączania! Moc każdego stopnia może być dobierana indywidualnie dla każdej baterii kondensatorów
 • Czas wyłączania nastawiany jest dla różnych czasów rozładowania kondensatora
 • Praca mieszana – możliwość sterowania pracą modułów stycznikowych i tyrystorowych
 • Monitorowanie cyklu przełączania dla każdego stopnia w celu wczesnej detekcji awarii spowodowanej zużyciem lub uszkodzeniem stycznika
 • Pomiar i monitorowanie temperatury w kolejnych szafach baterii kondensatorów jest możliwy dzięki zastosowaniu dodatkowego modułu monitorującego temperaturę
 • Zakres nastaw wartości cosf od ind.0,8 do cap.0,8
 • Prosta obsługa nastaw regulatora dzięki programowalnej sekwencji faz oraz konfi guracji przekładnika prądowego
 • Analiza harmonicznych napięcia do 19-tej
 • Rozszerzone możliwości wyświetlania takich wielkości jak:cosf, prąd w fazie z przekładnikiem, brakująca moc bierna do uzyskania zadanego współczynnika mocy, napięcie fazowe i międzyfazowe, moc czynna, bierna i pozorna, temperatura w szafi e, współczynnik odkształcenia napięcia, harmoniczne napięcia w sieci od 3 do 19 harmonicznej
 • Pomiar napięć od 100 do 500V; 50/60 Hz
 • Pomiar prądu poprzez przekładniki x/5A i x/1A z automatycznym przełączaniem
 • Programowalny przekaźnik z alarmowy
 • Programowanie za pomocą rozbudowanego systemu menu
 • Regulator posiada funkcje zabezpieczające baterię kondensatorów, takie jak: Sterowanie pracą wentylatorów w zależności od temperatury panującej wewnątrz szafy Wyłączenie stopni kondensatorowych w przypadkach, gdy nastąpi: przekroczenie nastawionej wartości temperatury, przekroczenie progu nastawionej wartości współczynnika odkształcenia napięcia, przekroczenie progu nastawionej wartości napięcia zasilającego
 • Sygnał FTS zbyt niska kompensacja (Facility too small)
 • Pamięć długotrwała dla operacji przełączania, ekstremalnych wartości napięcia, natężenia prądu, cosf, mocy czynnej i biernej, a także harmonicznych w sieci (pamięć ulotna)
 • Interfejs do podłączania KBR energy bus, (RS485)
 • Interfejs do podłączania Modułu bus (RS 485), (RJ 45)
 • Interfejs do podłączania wyświetlacza / regulatora (RS 485), (RJ 45)
 • Bramka dla Profi bus w przygotowaniu.

STYCZNIKI KONDENSATOROWE DO 100 kVAr

 • Dane techniczne według EN 60 947-4-1, EN 60 947-5-1, VDE 0660
 • Do załączania kondensatorów w bateriach kondensatorów z dławikami lub bez
 • Zgodne z normami (IEC 70 i 831, VDE 0650).
 • Styczniki są wyposażone w styki szybkie oraz rezystor tłumiący w celu zredukowania pradu rozruchowego do < 70xIN (tzw. miękki rozruch)
 • Styki styczników do załączenia kondensatorów są zabezpieczone przed zespawaniem
kondensator

Projekt i wykonanie: LinkTech

"