English

.

Oferta - Usługi

Oferta handlowa

Nowości

W ostatnim czasie oferta firmy REKON Sp. z o.o. została poszerzona o produkty z zakresu analizy jakości energii elektrycznej dla sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia...czytaj więcej>>>

Współpraca :

Astat

A-Eberle

ZPUE Gliwice.

Centrum

LinkTech

Analizatory Jakości Energii

Rodzina analizatorów jakości energii PQI-D - w pełni automatyczny nadzór jakości zasilania w Państwa sieciach niskiego, średniego i wysokiego napięcia

pqidapqid

Rodzina produktów PQI-D pokazuje wszystkie dane przed, w trakcie i po wystąpieniu zaburzenia w sieci elektrycznej. Kontrola, lokalizacja zaburzenia, ustalenie przyczyny i jej dokumentowanie jeszcze nigdy nie były tak proste. Funkcja ochrony urządzeń w systemie elektroenergetycznym czy poszukiwanie oszczędności realizowana jest dzięki nim w sposób kompleksowy.

Zastosowanie:

Analizator PQI-D jest źródłem informacji o jakości energii w sieciach niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Stosowany jest zarówno w celu określenia zgodności z norma PN-EN 50160 jak i pomiarów wszystkich wielkości fizycznych przesyłanej energii elektrycznej. Jego podstawowym zadaniem jest śledzenie wyznaczonych wielkości i parametrów jakościowych zgodnie z umową między dostawcą a odbiorcą energii, rejestrowanie i gromadzenie danych do ich późniejszej analizy. Norma PN-EN 61000-4-30 precyzuje dwie grupy przyrządów: Klasy A przyrządy dedykowane do pomiarów na styku dostawca/odbiorca i przyrządy Klasy B używane do szacowania statystyk parametrów jakościowych. Urządzenia z rodziny PQI-D wykonane są w klasie A i spełniają wszelkie wymagania tej normy, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

Właściwości:

.Możliwość konfiguracji: 4 wejścia prądowe + 4 wejścia napięciowe lub 8 wejść napięciowych,

.Częstotliwość próbkowania 10,24kHz,

.Przeciążalność prądowa 20 x In (24 bit A/D),

.Zasada - automatyczny zapis zaburzeń 0,1ms i 10ms,

.Automatyczne powiadamianie o zaburzeniach,

.Analiza ponad 3000 parametrów, w tym: napięć, prądów, mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy (cosϕ, tgϕ), harmonicznych, zapadów, wzrostów, częstotliwości,

.Jednoczesny pomiar parametrów fazowych i przewodowych,

.Swobodnie programowalne wejścia i wyjścia dwustanowe do kontroli zabezpieczeń i sygnalizacji alarmów,

.Udostępnianie jako przetwornik pomiarowy do 8 wyjść analogowych (2,5/5/10/20mA)

Korzyści dla użytkownika:

.Monitoring i rejestracja wszystkich parametrów elektrycznych zarówno w czasie normalnej pracy systemu jak i przed, w trakcie i po wystąpieniu zaburzenia w sieci.

.Kontrola w dowolnym czasie (również po fakcie) wszystkich parametrów energii elektrycznej.

.Lokalizacja zaburzenia i ustalenie jego przyczyny, co przy dokładnej analizie znacząco zmniejsza ilość przerw w dostawach energii elektrycznej a tym samym obniża koszty energii zużytej w procesie produkcji.

.Możliwość ustalenia kierunku i źródła zakłóceń (czy zakłócenia pochodzą od dostawcy czy od odbiorcy energii elektrycznej).

.Wykazanie się wobec odbiorcy energii elektrycznej spełnieniem normy jakości energii EN 50160.

.Możliwość wyeliminowania zakłóceń z sieci, co trwale wpływa na wydłużenie żywotności i trwałości urządzeń (korzystne zwłaszcza dla kosztownych i skomplikowanych nowoczesnych urządzeń i linii technologicznych).

.Oszczędność w opłatach za energię bierną dzięki dokładnej analizie sieci.

.Kontrola stanu symetrii obciążenia.

.Gromadzenie danych historycznych i możliwość ich analizy w dowolnym czasie.

.Możliwość rejestracji zakłóceń i przerw w dostawie energii elektrycznej, co pozwala na wystąpienie z regresem do lokalnego dostawcy energii elektrycznej.

.Kontrola zgodności dostarczanej energii elektrycznej z normą EN 50160, co pozwala na wystąpienie z regresem do lokalnego dostawcy energii elektrycznej.

Do pobrania:

oferta_pqid_pqida.pdf

Projekt i wykonanie: LinkTech