English

.

Oferta - Usługi

Oferta handlowa

Nowości

W ostatnim czasie oferta firmy REKON Sp. z o.o. została poszerzona o produkty z zakresu analizy jakości energii elektrycznej dla sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia...czytaj więcej>>>

Współpraca :

Astat

A-Eberle

ZPUE Gliwice.

Centrum

LinkTech

PRACE ELEKTRYCZNE

W ramach prac elektrycznych oferujemy :

.wykonanie i remont instalacji wewnętrznych i zewnętrznych niskiego napięcia zarówno przemysłowych jak i w budownictwie jedno i wielorodzinnym,

.wykonanie i remont instalacji średniego napięcia do 15kV,

.przeglądy i remonty rozdzielnic i transformatorów 0,4 kV, 6 kV i 15 kV,

.przeglądy okresowe i awaryjne silników elektrycznych w zakresie regeneracji wałów, tarcz łożyskowych, mycia i lakierowania uzwojeń wymiany łożysk, prac montażowych na stanowiskach roboczych oraz osiowania laserowego silnika i maszyny napędzanej,

.roboty kablowe dla sieci do 15 kV,

.naprawę, wymianę, montaż instalacji oświetleniowej,

.prace pomiarowe i diagnostyczne instalacji i urządzeń elektrycznych do 15kV.

.projektowanie i montaż rozdzielnic elektrycznych

Ostatnie realizacje :

REKON REKON REKON REKON REKON REKON REKON REKON REKON REKON REKON REKON REKON REKON REKON

Projekt i wykonanie: LinkTech